Jelen dolgozat esszészerűen kíván áttekintést adni, illetve új megközelítésben értekezni egy olyan témakörről, amely nemcsak a politikai-közéleti diskurzusokban, de még szakmai berkekben is heves viták, s egymásnak feszülő álláspontok tárgya. Az írás célja identitáselméleti perspektívában kapcsolatot keresni a zsidó kollektív tudat, a cionizmus eszméje, valamint a zsidó nemzetállam létezése között, kidomborítani, hogy e reláció a kézenfekvő politikai kontextuális beágyazottságon túl azonosságteremtő funkcióval is bír. A tanulmány szerkezete feszes: először összegzést ad a zsidó identitás fundamentumairól, s elhelyezi abban a cionizmus jelenségét; másodsorban a cionizmus és a zsidó nemzetállam kérdéskörét megvilágítja a nacionalizmus és a patriotizmus oldaláról; harmadsorban pedig elemzi a zsidó nemzetállam és a demokratikusság tematikáját.

 

Tovább a tanulmányra:

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam