Izrael innovációs rendszerének teljesítménye komplexitásában, valamint az egyes indikátorokat vizsgálva is több mint figyelemre méltó. Vitatható-e tehát annak jogossága, hogy Izraeltől érdemes tanulni kutatási-fejlesztési kérdésekben? Aligha.

Teljesen megalapozott a magyar kormány érdeklődése, a kooperációk bővülése, az innovációs modell átvételének kísérlete. De vajon mindez mennyiben megvalósítható?

Jelen írás célja rávilágítani az izraeli innovációs rendszer kompaktságára, a különböző szereplők hálózati összekapcsolódásának fontosságára, s az egymást felerősítő hatásokra.

Mindezek már önmagukban is hangsúlyos sajátosságok, néhány további kontextuális elem azonban végképp unikummá teszi a zsidó állam kutatási-fejlesztési struktúráját.

Tovább a tanulmányra:

Az izraeli innovációs rendszer sajátosságai