Hivatalos megnevezése:
Izrael Állam (Medinat Yisra'el, State of Israel)

Zászlaja:
zaszlo(1)

Fővárosa:
Jeruzsálem (A nemzetközi közösség Tel Avivot ismeri el, a követségek mindegyike ott, illetve Herzlijában található)

Földrajzi elhelyezkedés:
Közel-Kelet, a Földközi-tenger partvidéke, délen határos Egyiptommal, északon Szíriával és Libanonnal, keleten pedig Jordániával

Államterület:
Teljes: 20.770 km2
Szárazföld: 20.330 km2
Víz: 440 km2
Megjegyzés: ezen adatok nem tartalmazzák Júdeát, Szamáriát, Kelet-Jeruzsálemet és a Golán-fennsíkot

Tengerpart:
273 km

Éghajlat:
Mediterrán-jellegű a tengerparti síkságon, északon mérsékelt, a téli hónapok során hűvös; délen forró és száraz egész évben. Az eső záporok formájában érkezik többnyire. Homokviharok délen jellemzőek

Magassági pontok:
Legalacsonyabb: Holt tenger -408 m
Legmagasabb: Har Meron 1.208 m (Izrael Állam el nem ismert, de a belső jog szerint integráns részén a Hermon-hegy 2.814 m)

Természeti erőforrások:
Fa, hamuzsír, rézérc, földgáz, foszfátok, magnézium, agyag, homok, különböző ásványok a Holt-tenger mentén

Földterület:
Termőföld: 15,45% (öntözött terület kb. 2000 km2)
Legelő: 3,88%
Egyéb: 80,67% (2005)

Vízkészlet:
Kb. 2,05 köbkilométer/év
Kb. 300 köbméter/év/fő
A vízfelhasználás 31%-a a kommunális szektorban, 7%-a az ipari, 62%-a pedig a mezőgazdasági ágazatban történik. Utóbbi mennyi-ségben jelentős aránnyal vannak jelen újrahasznosított, tisztított majd visszaforgatott vízforrások.

Településszerkezet:
Több mint 340 település fekszik Izrael elismert határain belül és közel 180 a belső jog szerint legális, avagy illegális település a vitatott térségekben. 78 település városi rangú (közülük 14 100.000 főnél is több lakosú), 144 kistelepülési státuszú (2.000 és 20.000 fő közötti), a többi pedig kislélekszámú mosáv és kibuc, valamint tisztázatlan státuszú telep.

Népesség:
7.233.701
Megjegyzés: közel 200.000 izraeli telepes él a vitatott megítélésű Júdeában és Szamáriában, mintegy 20.000 a Golán-fennsíkon, s megkö-zelítőleg 180.000 az ún. kelet-jeruzsálemi kerültekben

Korösszetétel:
0-14 év között: 27,9% (férfi 1.031.629/nő 984.230)
15-64 év között: 62,3% (férfi 2.283.034/nő 2.221.301)
65 év felett: 9,9% (férfi 311.218/nő 402.289) (2009)

Népességváltozás:
1,671% (2009)

Bevándorlási arány:
2,37 bevándorló/1000 fő (2009)

Nemek aránya:
születéskor: 1,05 férfi/nő
15 év alatti: 1,05 férfi/nő
15-64 év között: 1,03 férfi/nő
65 év felett: 0,77 férfi/nő
teljes népesség: 1 férfi/nő (2009)

Átlagéletkor:
Teljes népesség: 29,1 év
Férfi: 28,4 év
Nő: 29,8 év (2009)

Várható élettartam:
Teljes népesség: 80,73 év
Férfi: 78,62 év
Nő: 82,95 év (2009)

Egy nőre jutó újszülöttek száma:
2,75 gyermek/nő (2009)

Születési és elhalálozási arány:
19,77 születés/1000 fő/év
5,33 elhalálozás/1000 fő/év (2009)

Etnikai csoportok:
Zsidó 76,4% (európai/amerikai születésű 22,6%, izraeli születésű 67,1%, afrikai 5,9%, ázsiai 4,2%), nem zsidó 23,6% (leginkább arab) (2004-es adat)

Vallás:
Zsidó 76,4%, muzulmán 16% (leginkább szunniták), keresztény 2,1%, drúz 1,6%, egyéb 3,9% (2004)

Nyelv:
Héber (hivatalos), arab, angol

Gazdaság:
Izrael Állam átfogó kormányzati beavatkozás-felügyelet mellett működő fejlett piacgazdasággal rendelkezik. A kormányzat szerepe több mint hangsúlyos az olajimport, a bányászat és a hadipar terén, de általánosan jelentős a beruházás-szervezés, a működőtőke-import és a makroszintű gazdaságstratégia kidolgozása, érvényesítése vonatko-zásában. A természeti erőforrások hiányának ellenére Izrael feldol-gozóipara folyamatosan fejlődik. Gabonából ugyan behozatalra szorul, de más élelmiszerek terén önellátó, avagy exportra termelő. A gyémánt, a technológiai licencek és innovációk, valamint a gyümölcs-zöldség jelentik a legfőbb izraeli exportcikkeket. A K+F és a pénzügyi szektorban globális jelentőségű eredményeket tud felmutatni az állam, a tudásalapú innováció (hi-tech ipar, hadipar, vegy- és gyógyszeripar) évtizedek óta gazdasági prioritással bír. A külföldi hitelek és befektetések aránya igen magas. Az elhúzódó konfliktus ellenére virágzik a turizmus. A munka-nélküliség aránya változó, a foglalkozást önszántukból nem vállaló vallásos zsidók miatt a nyugati átlaghoz képest magas. A külföldi - palesztin, román, fülöp-szigeteki, orosz, indiai, kínai, thaiföldi, stb. - munkaerő aránya jelentős. A gazdasági növekedés stabil, a 2008-09-es globális válság kibontakozásáig tartósan 5% feletti növekedés volt tapasztalható. A létminimum alatt, szegénystátuszban élők aránya - több ok miatt is - magas (23,6% - 2009), a bérkülönbségek jelentősek. Az átlagbér 450-500.000 forintnak megfelelő.

GDP növekedés:
-0,3% (2009) (5,2% - 2007)

GDP - gazdasági szektorok alapján:
Mezőgazdaság: 2,6%
Ipar: 32%
Szolgáltatások: 65,4% (2009)

Munkaerő-állomány:
3,01 millió fő (2009)

Munkanélküliségi ráta:
8% (2009)

Munkaerő szektorok szerint:
Mezőgazdaság: 2%
Ipar: 16%
Szolgáltatások: 82% (2008)

GDP-arányos befektetési szint:
17,1% (2009)

Inflációs ráta:
3,4% (2009)

Fontosabb export partnerek:
USA 32,5%, Belgium 7,5%, Hong Kong 6,7% (2008)

Fontosabb import partnerek:
USA 12,3%, Belgium 6,5%, Kína 6,5%, Svájc 6,1% Németország 6% (2008)